Odbiór mieszkania od dewelopera – to musisz sprawdzić

Na chwile, w której deweloper zaprasza nas po odbiór kluczy do oczekiwanego długo mieszkania czekamy z niecierpliwością. Jednak zanim podpiszemy protokół zdawczo-odbiorczy warto przyjrzeć się dokładnie, czy lokal zgodny jest z projektem i czy spełnia normy określone w umowie. Oczywiście na wielu kwestiach nie każdy musi się znać. Warto więc po odbiór udać się z profesjonalistą, który pomoże nam dokonać odbioru. Jeśli nie zgłosimy poprawek w dniu podpisania protokołu, na ewentualne poprawki możemy czekać długo. Wszelkie informacje na temat tego, co i gdzie powinno znajdować się w mieszkaniu zawiera prospekt informacyjny i inne dokumenty określające z jakich materiałów powinny być wykonane poszczególne elementy, typ i rodzaje np. okien, grzejników czy gniazdek.

Na co warto zwracać uwagę przy odbiorze?

Po pierwsze warto dokładnie zmierzyć mieszkanie (bez grubości tynków). Po drugie warto zwrócić uwagę na piony ścian, poziom sufitów i podłóg w poszczególnych pomieszczeniach. Na uwagę zasługują także kąty narożników, podłogi czy sufitu. Uwagę warto skupić także na ścianach za grzejnikami – wybrzuszenia mogą świadczyć o za płytko obsadzonych rurach. Kolejny element to otwory na drzwi. Ściany z obu stron powinny być równe; następne są tynki. Na ścianach czy sufitach nie może być żadnych pęknięć, bruzd czy odparzeń tynku. Takie uchybienia w przyszłości mogą powodować poważniejsze usterki, w tym odpadanie struktur. Plamy i pęcherzyki świadczyć mogą o zawilgoceniu czy przeciekach. Wylewki podłogowe musza być równe, zwykle pozostają grubsze przy ścianie, czy w narożnikach – to błąd, wymagający poprawienia. Zewnętrzne drzwi tez zasługują na sprawdzenie. Musza otwierać się płynnie, być szczelne i bez zarysowań. To samo dotyczy klamek i zamków. Podobnie warto postąpić z oknami – również szczelność, brak oporu czy jakość obsadzenia warto skontrolować, w tym uszczelki. Bardzo duże znaczenie ma instalacja elektryczna. Fachowiec szybko poradzi sobie z jej sprawdzeniem, bez jego wsparcia możemy jedynie określić, czy włączniki działają poprawnie, w gniazdkach jest napięcie i czy ich rozmieszczenie jest zgodne z projektem. Podobnie z instalacją wodną. Tu dodatkowo warto zwrócić uwagę na ewentualne zacieki przy rurach. Tak samo należy postąpić przy sprawdzaniu grzejników. Wentylacja ma ogromne zaznaczenie także dla bezpieczeństwa mieszkańców. Należy sprawdzić, czy jest cug w każdej kratce wentylacyjnej. Ostatni element warty uwagi to balkon – na płytkach nie powinno być wody, musi mieć zachowany spadek, a elewacja powinna być wolna od pęknięć i zacieków przy łączeniu z balkonem.

To podstawowe czynności, jakie przyjdzie nam wykonać przy odbiorze mieszkania. Jeśli wykryte zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości to zgodnie z przepisami mamy prawo żądać naprawienia ich przed podpisaniem protokołu na koszt dewelopera. W protokole umieszczamy wszelkie uchybienia i ustalamy termin naprawy. W przeciwnym razie możemy liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z remontem, czy poprawkami.

Anna Martyniuk
doradca-hipoteczny.pl

Leave a Reply