Jak długo można korzystać z darmowych świadczeń i leczenia po ustaniu zatrudnienia?

Aby bezpłatnie korzystać ze świadczeń zdrowotnych konieczne jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Taki przywilej daje nam Konstytucja, a przepisy obowiązujące w kraju uwzględniają także sytuacje wyjątkowe, uprawniające do opieki w razie potrzeby za darmo. Z takiego przywileju korzystają m. in. kobiety w ciąży, dzieci. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenia, osób prowadzących działalność gospodarczą, rolników czy osoby podlegające ubezpieczeniu na zasadzie dobrowolności. Co w przypadku, gdy stracimy tytuł do ubezpieczeń? Czy nie przysługuje nam prawo do świadczeń od kolejnego dnia?

Działający w kraju system potwierdzający tytuł do ubezpieczenia eWUŚ na podstawie numeru PESEL daje odpowiedź na temat ubezpieczenia. System nie weryfikuje na dzień dzisiejszy osób podlegających ubezpieczeniu na podstawie przepisów UE, tj. np. zatrudnionych legalnie zagranicą, w jednym z krajów członkowskich.

Art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wymienia grupy osób podlegających ubezpieczeniu. Po rozwiązaniu stosunku pracy czy np. zaprzestaniu prowadzenia działalności, a także w trakcie urlopu bezpłatnego możemy korzystać ze świadczeń zdrowotnych bezpłatnie przez okres 30 dni od daty ustania ubezpieczenia. Jest to czas na znalezienie innej pracy, zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna i innych czynności mających na celu powstanie nowego tytułu do ubezpieczenia (także jako np. członek rodziny innej osoby ubezpieczonej). Jeśli w tym czasie nie znajdziemy innego źródła ubezpieczenia ubezpieczenie zdrowotne wygasa (źródło: zdrowotne.net).

Ustawodawca wprowadził również możliwość dobrowolnego ubezpieczenia. W tym celu należy podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i opłacać składki. Jeśli nie dopełnimy formalności należy mieć świadomość, że jedynie w nagłych przypadkach ratujących nasze życie będziemy mogli liczyć na fachową pomoc medyczną. Za większość usług przyjdzie nam niestety sporo zapłacić z własnej kieszeni. Warto więc zadbać o ciągłość ubezpieczenia zdrowotnego, by w nieprzewidzianych okolicznościach nie narażać siebie i bliskich na koszta.

Anna Martyniuk
doradca-hipoteczny.pl

Leave a Reply