Jak długo można korzystać z darmowych świadczeń i leczenia po ustaniu zatrudnienia?

Po zakończeniu stosunku pracy pracownik ma prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przez określony czas. Długość tego okresu zależy od typu umowy, na podstawie której był zatrudniony, oraz od długości okresu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawo do świadczeń przysługuje przez 30 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia.

Wydłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej

Istnieją sytuacje, w których okres ochrony ubezpieczeniowej może zostać wydłużony. Jeśli pracownik był zatrudniony na umowę o pracę i przepracował u danego pracodawcy co najmniej 3 miesiące, okres ten wynosi 3 miesiące. W przypadku kobiet w ciąży, które w momencie ustania zatrudnienia były ubezpieczone nieprzerwanie przez co najmniej 90 dni, prawo do świadczeń przysługuje aż do 6 tygodni po porodzie.

Świadczenia zdrowotne objęte ubezpieczeniem

W okresie po ustaniu zatrudnienia ubezpieczony ma prawo do korzystania z pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Obejmuje to m.in. porady lekarskie, badania diagnostyczne, leczenie szpitalne, rehabilitację oraz zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne. Ważne jest, aby w tym czasie posiadać ważny dokument potwierdzający prawo do świadczeń, np. zaświadczenie od pracodawcy lub ZUS RNUA.

Alternatywne rozwiązania po utracie prawa do świadczeń

Po wygaśnięciu prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, osoba może zapewnić sobie dalszą ochronę ubezpieczeniową na kilka sposobów. Jednym z nich jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, które można opłacać samodzielnie w NFZ. Inną opcją jest wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub abonamentu medycznego. Warto również pamiętać o możliwości ubezpieczenia się jako członek rodziny osoby ubezpieczonej, np. małżonek lub dziecko.

Po ustaniu zatrudnienia pracownik ma prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przez okres od 30 dni do 3 miesięcy, w zależności od typu umowy i długości okresu ubezpieczenia. W szczególnych przypadkach, jak ciąża, ten czas może być dłuższy. Po wygaśnięciu tego prawa, warto rozważyć alternatywne sposoby zapewnienia sobie ochrony ubezpieczeniowej, takie jak dobrowolne ubezpieczenie w NFZ lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Anna Martyniuk
doradca-hipoteczny.pl

Zostaw komentarz