Koniec egzekucji z nieruchomości w przypadku braku spłaty kredytu hipotecznego

Nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ma na celu ochronę interesów kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie zakazu egzekucji z nieruchomości w przypadku, gdy kwota zadłużenia nie przekracza 20% wartości kredytu pozostałego do spłaty.

Mediacja i restrukturyzacja zadłużenia jako alternatywa dla egzekucji komorniczej

Nowe przepisy kładą nacisk na mediację i restrukturyzację zadłużenia jako preferowane sposoby rozwiązywania problemów z niespłaconymi kredytami hipotecznymi. Banki będą zobowiązane do przedstawienia kredytobiorcom propozycji restrukturyzacji zadłużenia, zanim skierują sprawę do egzekucji komorniczej. Restrukturyzacja może obejmować m.in. czasowe zawieszenie spłaty rat, wydłużenie okresu kredytowania lub zmianę warunków oprocentowania. Celem tych działań jest umożliwienie kredytobiorcom powrotu do regularnego spłacania zobowiązań i uniknięcie utraty nieruchomości.

Ograniczenie możliwości przejęcia nieruchomości przez bank

Zgodnie z nowymi przepisami, banki będą miały ograniczone możliwości przejęcia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie niespłaconego kredytu hipotecznego. Przejęcie nieruchomości przez bank będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy kwota zadłużenia przekracza 50% wartości nieruchomości, a kredytobiorca odmawia współpracy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia. Ponadto, banki będą zobowiązane do uzyskania zgody sądu na przejęcie nieruchomości, co ma zapewnić dodatkową ochronę interesów kredytobiorców.

Wsparcie dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej

Nowe przepisy przewidują również szereg rozwiązań mających na celu wsparcie kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Osoby, które utraciły pracę lub znaczną część dochodów, będą mogły skorzystać z czasowego zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego na okres do 12 miesięcy. Ponadto, wprowadzono możliwość ubiegania się o dopłaty do kredytu hipotecznego, co ma pomóc w utrzymaniu zdolności do regulowania zobowiązań.

Zmiany w przepisach dotyczących egzekucji z nieruchomości w przypadku niespłaconych kredytów hipotecznych mają na celu ochronę interesów kredytobiorców i ograniczenie liczby egzekucji komorniczych. Nacisk na mediację, restrukturyzację zadłużenia i wsparcie dla osób w trudnej sytuacji finansowej ma zapewnić bardziej zrównoważone podejście do problemu niespłaconych kredytów. Choć nowe przepisy nie rozwiązują wszystkich problemów związanych z zadłużeniem hipotecznym, stanowią ważny krok w kierunku poprawy sytuacji kredytobiorców.

Anna Martyniuk
doradca-hipoteczny.pl

Zostaw komentarz