Kto dostanie kredyt hipoteczny, a kto nie?

Uzyskanie kredytu hipotecznego wiąże się ze spełnieniem określonych wymagań stawianych przez banki. Podstawowe kryteria to odpowiedni wiek, pozytywna historia kredytowa, wystarczająco wysokie dochody oraz posiadanie wymaganego wkładu własnego. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych warunków.

Jeśli chodzi o wiek, kredytobiorca musi mieć ukończone 18 lat, a w momencie spłaty ostatniej raty nie powinien przekroczyć górnego limitu ustalonego przez bank, który wynosi zwykle od 67 do 80 lat. Historia kredytowa powinna być pozytywna, co oznacza terminową spłatę dotychczasowych zobowiązań. Ewentualne opóźnienia powyżej 30 dni czy przeterminowane długi mogą skutkować odrzuceniem wniosku.

Jak bank ocenia zdolność kredytową?

Najważniejszym czynnikiem decydującym o przyznaniu kredytu hipotecznego jest zdolność kredytowa. Bank analizuje dochody i wydatki potencjalnego kredytobiorcy, aby ocenić, czy będzie on w stanie regularnie spłacać raty. Pod uwagę brane są nie tylko zarobki, ale też liczba osób na utrzymaniu, wysokość innych zobowiązań czy stałe koszty utrzymania.

Zasadniczo rata kredytu nie powinna przekraczać 40-50% miesięcznego dochodu. Na zdolność kredytową wpływa też m.in. długość okresu kredytowania, rodzaj rat czy wysokość oprocentowania. Od marca 2023 r. banki uwzględniają oprocentowanie podwyższone o co najmniej 2,5 p.p. w ramach bufora bezpieczeństwa, co wpływa na maksymalną kwotę kredytu.

Ile wynosi minimalny wkład własny?

Kolejnym istotnym warunkiem otrzymania kredytu hipotecznego jest posiadanie wkładu własnego. Według rekomendacji KNF powinien on stanowić minimum 20% wartości nieruchomości, choć wiele banków akceptuje 10% pod warunkiem wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Wkładem własnym nie musi być gotówka – może to być np. działka w przypadku kredytu na budowę domu.
Alternatywą dla osób bez oszczędności jest skorzystanie z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” i Rodzinnego kredytu mieszkaniowego. W tym przypadku wymagany wkład własny jest objęty gwarancją BGK do kwoty 100 tys. zł.

Czy singiel ma trudniej z uzyskaniem kredytu?

Zarówno single, jak i pary muszą spełnić te same warunki, aby otrzymać kredyt hipoteczny. Niemniej, pary mają zwykle większą zdolność kredytową, gdyż bank bierze pod uwagę dochody obu osób, a stałe koszty utrzymania dzieli na pół. Singiel musi wykazać odpowiednio wysokie zarobki lub uzbierać większy wkład własny, ewentualnie poszukać współkredytobiorcy wśród rodziny lub znajomych.

Forma zatrudnienia też ma znaczenie przy staraniu się o kredyt hipoteczny. Preferowana jest umowa o pracę na czas nieokreślony. W przypadku umów na czas określony czy cywilnoprawnych banki wymagają zazwyczaj min. 6-12 miesięcznego okresu obowiązywania. Prowadzący własną firmę muszą udokumentować jej funkcjonowanie przez odpowiednio długi czas. Natomiast dochody z emerytury czy renty są oceniane pozytywnie ze względu na swą regularność.

Zostaw komentarz