Co oznacza termin zapadalności lokaty?

Lokaty to dość popularny produkt bankowy, z którego, z racji bezpieczeństwa, sporo osób korzysta i pomnaża swoje oszczędności. Ma oczywiście swoje zalety wady. Czy jednak dla deponenta tylko okres i oprocentowanie się powinno liczyć? Jest jeszcze coś – zapadalność lokaty. Ten termin bywa obcy osobom decydującym się na lokatę. Lokata jest produktem oszczędnościowym, polegającym na deponowaniu określonej kwoty na konkretny okres i określony procent. Mimo, że oprocentowanie lokat jest stosunkowo niskie, choć wyższe niż np. kont oszczędnościowych, to zyskał popularność głównie dzięki gwarancji bezpieczeństwa kapitału.

Czym jest termin zapadalności lokaty?

To nic innego, niż określony w umowie ostatni dzień obowiązywania. Dla przykładu lokata 3 miesięczna, założona 1. sierpnia, kończy się 31. października – to jej termin zapadalności. W przypadku zerwania umowy przed tą datą zwykle oznacza utratę naliczonych odsetek. Z dniem zapadalności będzie można bez straty wypłacić depozyt wraz z odsetkami naliczonymi według ustalonej stopy procentowej. Oczywiście każda lokata może zostać przedłużona bez utraty wypracowanych środków na kolejny okres, wraz z nową umową i nowym terminem zapadalności lokaty.

Dostępność środków a zapadalność lokaty

Brak możliwości wypłaty depozytu bez utraty odsetek przed terminem uważany jest za minus lokaty. Dostęp do oszczędności jest przez to dość ograniczony. Może to być uciążliwe zwłaszcza przy lokatach długoterminowych i np. sytuacjach losowych, jakie mogą przydarzyć się każdemu. Być może dobrym rozwiązaniem jest lokowanie na krótsze okresy, by nie stracić odsetek i szybciej zyskać dostęp do funduszy skumulowanych na lokacie? Jeśli nawet zmuszeni będziemy wypłacić pieniądze przed upływem terminu, to stracimy wiele mniej, boi tylko oprocentowanie z ostatniej, zawartej umowy – pozostałe już wypracowane kwoty będą nam wypłacone w całości. Zaletą krótszych lokat jest też możliwość kapitalizacji odsetek, które możemy dopisać do kapitału przy kolejnej umowie, a te, nawet niewielkie, będą pracowały dalej.

Warunki rynnowe a zapadalność lokaty

Na oprocentowanie ogromny wpływ mają warunki rynkowe. Stopy procentowe NBP, sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie, inflacja – od tego zależy wysokość odsetek, jakie obowiązują w bankach. Przy stałym oprocentowaniu ryzyko straty niemal nie istnieje. Co innego, jeśli decydujemy się na produkt o oprocentowaniu zmiennym – wówczas można albo zyskać, albo stracić. Aby jednak stracić jak najmniej warto śledzić aktualne oferty w kalkulatorze lokat bankowych na informacjakredytowa.com.

Anna Martyniuk
doradca-hipoteczny.pl

Leave a Reply